Informace o AMSV

Informace o AMSV

Audiovizuální mediální služba na vyžádání s názvem „Net Channel“

Audiovizuální mediální služba na vyžádání a názvem „Net Channel“ je příjemcům přístupná bezplatně a bez registrace na internetové adrese http://netchannel.cz.

Poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání s názvem „Net Channel“ je společnost STAR WORKS, s.r.o., se sídlem Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28433726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 141180 (dále jen (Poskytovatel“).


Kontakt s Poskytovatelem pro příjemce služby:

Poštovní adresa pro doručování: Opletalova 1337/20, 110 00 Praha 1.
Adresa pro doručování elektronické pošty: napady@netchannel.cz

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, telefon: +420 274 813 830, e-mail: podatelna@rrtv.cz, www.rrtv.cz.

Příjemci jsou oprávněni užívat audiovizuální mediální službu na vyžádání s názvem „Net Channel“ výhradně pro svoji osobní potřebu.


STAR WORKS s.r.o.
Michal Mazač
jednatel